Waar blijft uw gepinde omzet voordat het op uw rekening terecht komt? In dit blog alles over de financiële stroom die in gang wordt gezet nadat er een transactie heeft plaatsgevonden op een Pintip pinautomaat. 

Van transactie tot uitbetaling binnen 24 uur

U doet waar dan ook in Nederland een transactie op een Pintip pinautomaat. Doordat onze automaten zijn verbonden met o.a. het netwerk van transactieverwerker Equens, wordt het type betaalkaart (Maestro, V PAY of creditcard) herkent. Equens stuurt de betaalopdracht vervolgens door naar de acquirer in kwestie.

Hierna wordt de opdracht doorgezet naar de bank van de consument. De bank controleert of er voldoende saldo aanwezig is op de rekening van de klant, of het niet om een gestolen pas gaat of er om andere redenen iets niet geldig is.

Is dit alles in orde dan geeft het systeem akkoord richting Equens en is de betaling voor de consument afgerond. Via een tussenrekening van de ING, waar onze automaten zijn gekoppeld, komt het geld uiteindelijk terecht op de rekening van de Stichting Derdengelden Pintip.

De omzet wordt vervolgens per batch, een verzameling transacties van die dag per automaat, op bankdagen binnen 24 uur uitbetaald.

Zie afb. 1 voor een schematische weergave van dit proces.

Financiële stroom Maestro & V PAY transacties

Afb. 1: Schematische weergave financiële stroom Maestro en V PAY transacties. Een ‘Clearing opdracht’ (1+2) is een opdracht tot financiële afhandeling.

Wat is een rekening van de Stichting Derdengelden?

Een rekening ondergebracht in een Stichting Derdengelden is een rekening die door bijvoorbeeld een notaris of advocaat wordt gebruikt voor het beheren van geld van cliënten. Deze aparte rekening zorgt ervoor dat gelden gescheiden blijven van bedrijfsactiviteiten. Gaat het notaris- of advocatenkantoor failliet dan valt het vermogen wat op deze rekening staat buiten het faillissement. Hierdoor blijft de cliënt, de derde, ongeschonden.

Gegarandeerde uitbetaling omzet

Doordat Pintip ook gebruik maakt van een Derdengeldenrekening zorgen wij er voor dat pintransacties volledig los staan van onze bedrijfsvoering waardoor wij de omzet van onze klanten hoe dan ook garanderen.

Lees ook mijn eerdere artikel waarin ik schrijf over het proces voorafgaand aan de eerste pintransactie.

Nieck de Weerd

Nieck was tot mei 2015 werkzaam bij Pintip als (Online) Marketeer.

More Posts - Website

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *